Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 25 Oras: Buwan ng taon

Bokabularyo

Ang mga buwan ng taon
Los meses del año
Enero
Enero
Pebrero
Febrero
Marso
Marzo
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Hunyo
Junio
Hulyo
Julio
Agosto
Agosto
Setyembre
Septiembre
Oktubre
Octubre
Nobyembre
Noviembre
Disyembre
Diciembre