Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 20 Mga tao: mga miyembro ng Pamilya

Bokabularyo

Mga tao
Gente (la)
Ina
Madre (la)
Ama
Padre (el)
Kapatid na lalaki
Hermano (el)
Kapatid na babae
Hermana (la)
Anak na lalaki
Hijo (el)
Anak na babae
Hija (la)
Pamangking lalaki
Sobrino (el)
Pamangking babae
Sobrina (la)
Lolo
Abuelo (el)
Lola
Abuela (la)