Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 14 Numero: 100 sa pamamagitan ng 1000

Bokabularyo

100
Cien
200
Doscientos
300
Trescientos
400
Cuatrocientos
500
Quinientos
600
Seiscientos
700
Setecientos
800
Ochocientos
900
Novecientos
1000
Mil