Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 3 Simula: Magsalita mas mabagal

Bokabularyo

Magsalita ka ng mabagal
Hable despacio
Hindi kita maintindihan
No entiendo
Naiintindihan ba ninyo?
¿Usted entiende?
Sigurado
Seguro
Ulitin, pakiusap
Repita, por favor
Muli
Otra vez
Salita sa salita
Palabra por palabra
Dahan-dahan
Despacio
Paano ba ninyo ito sinasabi?
¿Cómo se dice?
Ano ang ibig sabihin?
¿Qué significa eso?
Ano ang sinabi ninyo?
¿Qué dijo usted?
Mayroon ba kayong tanong?
¿Tiene alguna pregunta?