Tagalog Espanyol Aralin 3 Bokabularyo aralin

Espanyol :: Aralin 3. Simula: Magsalita mas mabagal

loading

Bokabularyo :: Espanyol Tagalog

Hable despacio
Magsalita ka ng mabagal
No entiendo
Hindi kita maintindihan
¿Usted entiende?
Naiintindihan ba ninyo?
Seguro
Sigurado
Repita, por favor
Ulitin, pakiusap
Otra vez
Muli
Palabra por palabra
Salita sa salita
Despacio
Dahan-dahan
¿Cómo se dice?
Paano ba ninyo ito sinasabi?
¿Qué significa eso?
Ano ang ibig sabihin?
¿Qué dijo usted?
Ano ang sinabi ninyo?
¿Tiene alguna pregunta?
Mayroon ba kayong tanong?