Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 2 Simula: ginagamit ko ng kaunti

Bokabularyo

Nagsasalita ba kayo ng Ingles?
¿Usted habla inglés?
Oo, kaunti
Sí, un poco
Oo
Hindi
No
Masaya akong makilala kayo
Mucho gusto en conocerlo
Masaya akong makita ka
Mucho gusto en verlo
G.
Señor (el)
Gng.
Señora (la)
Binibini
Señorita (la)