Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Russian :: Aralin 103 Pagtatrabaho: paggamit ng Internet

Bokabularyo

Internet
Интернет
Link
Ссылка
Hyperlink
Гиперссылка
Internet service provider
Интернет-провайдер
Network
Сеть
Web site
Веб-сайт
Pahina ng web
Веб-страница
Web page address (URL)
Адрес веб-страницы (URL)
Secure web site
Безопасный веб-сайт
Browser
Браузер
Search engine
Поисковая машина
Secure server
Безопасный сервер