Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Russian :: Aralin 101 Pagtatrabaho: Paglalapat para sa trabaho

Bokabularyo

Naghahanap ako nang trabaho
Я ищу работу
Maaari ko makita ang iyong resume?
Могу ли я увидеть ваше резюме?
Narito ang aking resume
Вот мое резюме
May reference na maaari akong makipag-ugnay?
Есть ли у вас рекомендации?
Narito ang isang listahan ng aking mga sanggunian
Вот список моих рекомендаций
May karanasan ka ba?
Какой у вас опыт?
Gaano ka na katagal nagtatrabaho sa patlang na ito?
Как давно вы работаете в этой области?
3 taon
3 года
Ako ay isang mataas na nagtapos ng paaralan
Я выпускник средней школы
Ako ay isang nagtapos sa kolehiyo
Я выпускник колледжа
Naghahanap nang pansamantalang trabaho
Я ищу работу на неполный рабочий день
Gusto ko na magtrabaho ng full time
Я хотел бы работать полный рабочий день
Nag-aalok ka ba ng health insurance?
Предлагаете ли вы медицинскую страховку?
Oo, pagkatapos ng anim na buwan nang pagtatrabaho dito
Да, после шести месяцев работы здесь