Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Russian :: Aralin 15 Numero: 1000 sa pamamagitan ng 10,000

Bokabularyo

1000
тысяча
2000
два тысяча
3000
три тысяча
4000
четыре тысяча
5000
пять тысяча
6000
шесть тысяча
7000
семь тысяча
8000
восемь тысяча
9000
девять тысяча
10000
десять тысяча