Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Russian :: Aralin 14 Numero: 100 sa pamamagitan ng 1000

Bokabularyo

100
сто
200
двести
300
триста
400
четыреста
500
пятьсот
600
шестьсот
700
семьсот
800
восемьсот
900
девятьсот
1000
тысяча