Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Russian :: Aralin 7 Simula: Ako ay

Bokabularyo

Ako ay
Я
Ay
Есть
At
И
Dahil sa
Потому что
Pero
Но
O
Или
Sa
В
Wala
Без
Sa
В