Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Japanese :: Aralin 106 Pagtatrabaho: Pagpasok ng datos

Bokabularyo

Bold (teksto)
futoji 太字
Template
tenpureーto テンプレート
Mga Kagustuhan
sentaku 選択
Lagyan ng check ang kahon
bokkusu ni chekku maーku wo ire te kudasai ボックスにチェックマークを入れてください
Ang paglilipat ng file
fairu tensou ファイル転送
Mag-log on
roguon ログオン
Keyword
kiーwaーdo キーワード
User name
yuーzaー mei ユーザー名
Password
pasuwaーdo パスワード
Digital na lagda
dejitaru shomei デジタル署名
Pampublikong domain
paburikkudomein パブリックドメイン
Bandwidth
taiiki haba 帯域幅
Watawat
banaー バナー
Icon
aikon アイコン
Kadalasang tinatanong
yoku aru shitsumon よくある質問