Tagalog Hapon Aralin 104 Bokabularyo aralin

Hapon :: Aralin 104. Pagtatrabaho: Surfing sa internet

loading

Bokabularyo :: Hapon Tagalog

hoーmupeーji ホームページ
Homepage
appu roーdo アップロード
Mag-upload
sentaku suru 選択する
Pumili
foruda フォルダ
Folder
tsuーru baー ツールバー
Toolbar
modoru 戻る
Balikan
okiniiri お気に入り
Bookmark
attomaーku アットマーク(@)
Sa (@)
surasshu スラッシュ(/)
Slash
koron コロン(:)
Tutuldok (:)
dotto komu ドットコム
Dot com

Mas Hapon

Aralin 105. Pagtatrabaho: Nabigasyon mga tuntunin Aralin 106. Pagtatrabaho: Pagpasok ng datos Aralin 107. Kompyuter: Bahagi ng Aralin 108. Kompyuter: Email mga tuntunin Aralin 109. Kompyuter: magulong pag-uusap