Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Japanese :: Aralin 83 Tabing-dagat: Halina't lumangoy tayo

Bokabularyo

Tubig
mizu 水
Pool
puーru プール
Tagapagsagip ng buhay
kanshi in 監視員
Surfboard
biーto ban ビート板
Snorkel
shunoーkeru シュノーケル
Snorkeling
shunoーkeringu シュノーケリング
Surping
saーfin サーフィン
Paglangoy
suiei 水泳
Pagsisid
daibingu ダイビング