Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Japanese :: Aralin 68 Kainan: Pagbabayad

Bokabularyo

Kumain
taberu 食べる
Uminom
nomu 飲む
Maaari ba akong makipag-usap sa manager?
maneーjaー wo onegai shi masu マネージャーをお願いします
Ano ito?
kore ha nani desu ka これは何ですか?
Kuwenta
seikyuu sho 請求書
Tip
chippu チップ
Maaari ba akong magbayad gamit ang credit card?
kurejittokaーdo ha tsukae masu ka クレジットカードは使えますか?
Magkano ang dapat kong bayaran?
ikura desu ka いくらですか?
Ang bill, pakiusap
seikyuu sho wo onegai shi masu 請求書をお願いします
Mayroon ba kayong isa pang credit kard?
betsu no kurejitto ha ari masu ka 別のクレジットはありますか?
Kailangan ko nang resibo
ryoushuu sho wo onegai shi masu 領収書をお願いします
Nasaan ang banyo?
toire ha doko desu ka トイレはどこですか?
Lumabas
ideguchi 出口
Pasukan
irikuchi 入口
Salamat sa iyo para sa mahusay na serbisyo
subarashii saーbisu wo arigatou gozai mashi ta 素晴らしいサービスをありがとうございました