Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Japanese :: Aralin 5 Simula: Pronouns

Bokabularyo

Ako
watashi 私
Ikaw (impormal)
anata あなた
Ikaw (pormal)
anata あなた
Siya
kare 彼
Siya
kanojo 彼女
Kami
watashi tachi 私たち
Kang (pangmaramihang)
anata tachi あなたたち
Sila
karera 彼ら
ko
watashi no 私の
Ang iyong
anata no あなたの
Kanya
kare no 彼の
Kanya
kanojo no 彼女の
Ito
kono この
Na
ano あの
Mga ito
korera no これらの
Iyon
arerano あれらの