Tagalog Hapon Aralin 5 Bokabularyo aralin

Hapon :: Aralin 5. Simula: Pronouns

loading

Bokabularyo :: Hapon Tagalog

watashi 私
Ako
anata あなた
Ikaw (impormal)
anata あなた
Ikaw (pormal)
kare 彼
Siya
kanojo 彼女
Siya
watashi tachi 私たち
Kami
anata tachi あなたたち
Kang (pangmaramihang)
karera 彼ら
Sila
watashi no 私の
ko
anata no あなたの
Ang iyong
kare no 彼の
Kanya
kanojo no 彼女の
Kanya
kono この
Ito
ano あの
Na
korera no これらの
Mga ito
arerano あれらの
Iyon