บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 109 คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ

คำศัพท์

สมุดเยี่ยม
liú yán bĕn 留言本
ตะกร้าช้อปปิ้ง
gòu wù chē 购物车
กลุ่มข่าวสาร
xīn wén zŭ 新闻组
สมัครสมาชิก
dìng yuè 订阅
ข้อความที่ส่งออก
fā chū duăn xìn 发出短信
อีเมลที่เข้ารหัสลับ
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
กล่องส่ง
fā jiàn xiāng 发件箱
ข้อความที่ถูกลบ
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
กล่องขาเข้า
shōu jiàn xiāng 收件箱
กล่องขาออก
dāi fā yóu jiàn 待发邮件

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม