ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 108 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

zì dòng huàn xíng 自动换行
ตัดคำ
wăng luò kōng jiān 网络空间
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
ที่อยู่อีเมล์
tōng xùn lù 通讯录
สมุดที่อยู่
shōu jiàn rén 收件人
ผู้รับ
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
ข้อความโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
huí fù quán bù 回复全部
ตอบทุกคน
fù jiàn 附件
ไฟล์ที่แนบมา
tiē fù shŭ 贴,附属
แนบ
zhŭ tí 主题
เรื่อง

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี