บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 108 คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์

คำศัพท์

ตัดคำ
zì dòng huàn xíng 自动换行
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ
wăng luò kōng jiān 网络空间
ที่อยู่อีเมล์
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
สมุดที่อยู่
tōng xùn lù 通讯录
ผู้รับ
shōu jiàn rén 收件人
ข้อความโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
ตอบทุกคน
huí fù quán bù 回复全部
ไฟล์ที่แนบมา
fù jiàn 附件
แนบ
tiē fù shŭ 贴,附属
เรื่อง
zhŭ tí 主题

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม