บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 107 คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน

คำศัพท์

แป้นพิมพ์
jiàn pán 键盘
ปุ่ม
àn niŭ 按钮
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
bĭ jì bĕn diàn năo 笔记本电脑
โมเด็ม
tiáo zhì jiĕ diào qì 调制解调器
ปุ่มเมาส์
shŭ biāo àn jiàn 鼠标按键
แผ่นรองเมาส์
shŭ biāo diàn 鼠标垫
เม้าส์
shŭ biāo 鼠标
ฐานข้อมูล
shù jù kù 数据库
คลิปบอร์ด
jiăn tiē băn 剪贴板

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม