ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 107 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

jiàn pán 键盘
แป้นพิมพ์
àn niŭ 按钮
ปุ่ม
bĭ jì bĕn diàn năo 笔记本电脑
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
tiáo zhì jiĕ diào qì 调制解调器
โมเด็ม
shŭ biāo àn jiàn 鼠标按键
ปุ่มเมาส์
shŭ biāo diàn 鼠标垫
แผ่นรองเมาส์
shŭ biāo 鼠标
เม้าส์
shù jù kù 数据库
ฐานข้อมูล
jiăn tiē băn 剪贴板
คลิปบอร์ด

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี