ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 106 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

cū tĭ de 粗体的
ตัวหนา (ข้อความ)
mú băn 模板
แบบ
yōu xiān quán 优先权
การตั้งค่า
wén jiàn chuán shū 文件传输
การถ่ายโอนไฟล์
dēng lù 登陆
เข้าสู่ระบบ
guān jiàn zì 关键字
คำหลัก
yòng hù míng 用户名
ชื่อผู้ใช้
mì mā 密码
รหัสผ่าน
shù zì qiān míng 数字签名
ลายเซ็นดิจิตอล
gōng gòng yù 公共域
สาธารณะสมบัติ
dài kuān 带宽
ช่วงความถี่ของคลื่น
guăng gào 广告
แบนเนอร์
tú biāo 图标
ไอคอน
cháng jiàn wèn dá 常见问答
คำถามที่ถามบ่อย

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี