ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 105 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

făn huí 返回
กลับ
xiàng qián 向前
ข้างหน้า
băo cún 保存
บันทึก
liú lăn 浏览
ท่อง (เว็บ)
xià zăi 下载
ดาวน์โหลด
yùn xíng 运行
ดำเนินงาน (ปฏิบัติการ)
diăn jī 点击
กด
tuō dòng 拖动
ลาก
tuì chū 退出
ปล่อย
gēng xīn 更新
อัพเดท
xià lā cài dān 下拉菜单
เมนูแบบเลื่อนลง
tíng zhĭ 停止
หยุด

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี