บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 105 การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง

คำศัพท์

กลับ
făn huí 返回
ข้างหน้า
xiàng qián 向前
บันทึก
băo cún 保存
ท่อง (เว็บ)
liú lăn 浏览
ดาวน์โหลด
xià zăi 下载
ดำเนินงาน (ปฏิบัติการ)
yùn xíng 运行
กด
diăn jī 点击
ลาก
tuō dòng 拖动
ปล่อย
tuì chū 退出
อัพเดท
gēng xīn 更新
เมนูแบบเลื่อนลง
xià lā cài dān 下拉菜单
หยุด
tíng zhĭ 停止

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม