ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 104 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

zhŭ yè 主页
หน้าแรก
shàng chuán 上传
อัพโหลด
xuăn zé 选择
เลือก
wén jiàn jiā 文件夹
โฟลเดอร์
gōng jù lán 工具栏
แถบเครื่องมือ
hòu tuì 后退
กลับไป
shū qiān 书签
บุ๊กมาร์ก
xié xiàn 斜线
ทับ (/)
mào hào 冒号
ทวิภาค (:)