บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 104 การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

คำศัพท์

หน้าแรก
zhŭ yè 主页
อัพโหลด
shàng chuán 上传
เลือก
xuăn zé 选择
โฟลเดอร์
wén jiàn jiā 文件夹
แถบเครื่องมือ
gōng jù lán 工具栏
กลับไป
hòu tuì 后退
บุ๊กมาร์ก
shū qiān 书签
ทับ (/)
xié xiàn 斜线
ทวิภาค (:)
mào hào 冒号

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม