ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 103 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

hù lián wăng 互联网
อินเทอร์เน็ต
liàn jiē 链接
ลิงค์
chāo liàn jiē 超链接
เชื่อมโยงหลายมิติ
hù lián wăng fú wù tí gōng shāng 互联网服务提供商
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
wăng luò 网络
เครือข่าย
wăng zhàn 网站
เว็บไซต์
wăng yè 网页
หน้าเว็บ
wăng zhĭ 网址
ที่อยู่หน้าเว็บ (URL)
ān quán web zhàn diăn 安全web站点
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้
liú lăn qì 浏览器
เบราว์เซอร์
sōu suŏ yĭn qíng 搜索引擎
เครื่องมือค้นหา
ān quán fú wù qì 安全服务器
เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย