บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 103 การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต

คำศัพท์

อินเทอร์เน็ต
hù lián wăng 互联网
ลิงค์
liàn jiē 链接
เชื่อมโยงหลายมิติ
chāo liàn jiē 超链接
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
hù lián wăng fú wù tí gōng shāng 互联网服务提供商
เครือข่าย
wăng luò 网络
เว็บไซต์
wăng zhàn 网站
หน้าเว็บ
wăng yè 网页
ที่อยู่หน้าเว็บ (URL)
wăng zhĭ 网址
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้
ān quán web zhàn diăn 安全web站点
เบราว์เซอร์
liú lăn qì 浏览器
เครื่องมือค้นหา
sōu suŏ yĭn qíng 搜索引擎
เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย
ān quán fú wù qì 安全服务器

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม