ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 102 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 102. การงาน: การหางาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

nĭ yŏu gōng kă mā 你有工卡吗?
คุณมีใบอนุญาตทำงานไหม
wŏ yŏu gōng kă 我有工卡
ผมมีใบอนุญาตทำงาน
wŏ méi yŏu gōng kă 我没有工卡
ผมไม่มีมีใบอนุญาตทำงาน
nĭ shén me shí hou kĕ yĭ lái shàng bān 你什么时候可以来上班?
คุณสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่
Mĕi yuán yī xiăo shí 10美元一小时
ผมจ่ายสิบเหรียญต่อชั่วโมง
wŏ mĕi gè xīng qī fù xīn shuĭ 我每个星期付薪水
ผมจะจ่ายเงินให้คุณต่อสัปดาห์
mĕi gè yuè 每个月
ต่อเดือน
zăo shang diăn dào zhè lĭ 早上8点到这里
มาถึงที่นี่ 8 โมงเช้า
sì diăn sān shí xià bān 4:30下班
เลิกงาน 4 โมงครึ่ง
nĭ zhōu liù zhōu rì bù yòng shàng bān 你周六周日不用上班
คุณได้หยุดวันเสาร์และอาทิตย์
nĭ xū yào chuān zhì fú 你需要穿制服
คุณจะสวมเครื่องแบบ
xiàng zhè yàng zuò 像这样做
คุณทำเช่นนี้