บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 101 การงาน: การสมัครงาน

คำศัพท์

ผมกำลังมองหางาน
wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
ผมขอดูประวัติการทำงานของคุณได้ไหม
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
นี่คือประวัติการทำงานของผม
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
มีชื่อบุคคลอ้างอิงที่ผมจะติดต่อไปได้ไหม
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
นี่คือรายการของบุคคลอ้างอิงของผม
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
คุณมีประสบการณ์ทำงานมากแค่ไหน
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
คุณทำงานในด้านนี้มานานเท่าไหร่แล้ว
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
3 ปี
sān nián 3年
ผมจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
ผมจบการศึกษาระดับวิทยาลัย
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
ฉันกำลังหางานนอกเวลา
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
ผมต้องการจะทำงานเต็มเวลา
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
สวัสดิการของคุณมีประกันสุขภาพหรือไม่
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
ใช่ หลังจากหกเดือนของการทำงานที่นี่
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม