ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 101 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
ผมกำลังมองหางาน
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
ผมขอดูประวัติการทำงานของคุณได้ไหม
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
นี่คือประวัติการทำงานของผม
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
มีชื่อบุคคลอ้างอิงที่ผมจะติดต่อไปได้ไหม
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
นี่คือรายการของบุคคลอ้างอิงของผม
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
คุณมีประสบการณ์ทำงานมากแค่ไหน
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
คุณทำงานในด้านนี้มานานเท่าไหร่แล้ว
sān nián 3年
3 ปี
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
ผมจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
ผมจบการศึกษาระดับวิทยาลัย
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
ฉันกำลังหางานนอกเวลา
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
ผมต้องการจะทำงานเต็มเวลา
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
สวัสดิการของคุณมีประกันสุขภาพหรือไม่
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供
ใช่ หลังจากหกเดือนของการทำงานที่นี่