ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 100 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

zhuō zi 桌子
โต๊ะ
fèi zhĭ lŏu 废纸篓
ตะกร้าขยะ
yĭ zi 椅子
เก้าอี้
yáng shēng qì 扬声器
ลำโพง
qí zi 旗子
ธง
zhè shì tā de zhuō zi mā 这是他的桌子吗?
นี่เป็นโต๊ะทำงานของเขาใช่ไหม
xìn xī 信息
ข้อความ
tái dēng 台灯
โคมไฟ
dēng 灯
แสง