ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 99 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
ผมกำลังมองหาเครื่องเย็บกระดาษ
tú dīng 图钉
เป๊ก
qiān bĭ 铅笔
ดินสอ
shū 书
หนังสือ
zhĭ 纸
กระดาษ
jì shì bĕn 记事本
สมุดบันทึก
huàn dēng piàn 幻灯片
สไลด์
rì lì 日历
ปฏิทิน
jiāo dài 胶带
เทป
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图
ผมจำเป็นต้องหาแผนที่