ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 98 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

jiăn dāo zài nă lĭ 剪刀在哪里?
กรรไกรอยู่ที่ไหน
zhuăn bĭ dāo 转笔刀
กบเหลาดินสอ
qū bié zhēn 曲别针
คลิปหนีบกระดาษ
wŏ xū yào yī zhī bĭ 我需要一支笔
ผมต้องการปากกา
xiĕ zì bĕn 写字本
สมุดฉีก
chĭ zi 尺子
ไม้บรรทัด
xìn fēng 信封
ซองจดหมาย
yóu piào 邮票
แสตมป์
jiāo shuĭ 胶水
กาว
xiàng pí 橡皮
ยางลบ