บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 97 ออฟฟิซ: อุปกรณ์

คำศัพท์

เครื่องแฟ็กซ์
chuán zhēn jī 传真机
เครื่องถ่ายเอกสาร
fù yìn jī 复印机
โทรศัพท์
diàn huà 电话
เครื่องพิมพ์ดีด
dă zì jī 打字机
เครื่องฉาย
tóu yĭng yí 投影仪
คอมพิวเตอร์
jì suàn jī 计算机
จอภาพ
píng mù 屏幕
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
แผ่นดิสก์
guāng pán 光盘
เครื่องคิดเลข
jì suàn qì 计算器

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม