ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 97 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

chuán zhēn jī 传真机
เครื่องแฟ็กซ์
fù yìn jī 复印机
เครื่องถ่ายเอกสาร
diàn huà 电话
โทรศัพท์
dă zì jī 打字机
เครื่องพิมพ์ดีด
tóu yĭng yí 投影仪
เครื่องฉาย
jì suàn jī 计算机
คอมพิวเตอร์
píng mù 屏幕
จอภาพ
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
guāng pán 光盘
แผ่นดิสก์
jì suàn qì 计算器
เครื่องคิดเลข