ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 95 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

nĭ yŏu guăi zhàng mā 你有拐杖吗?
คุณมีไม้เท้าไหม
niŭ shāng 扭伤
เคล็ด
nĭ gŭ tou duàn le 你骨头断了
คุณทำกระดูกหัก
wŏ xū yào zhĭ téng yào 我需要止疼药
ผมจำเป็นยาสำหรับอาการปวด
wŏ méi yŏu gāo xuè yā 我没有高血压
ผมไม่ได้มีความดันโลหิตสูง
wŏ huái yùn le 我怀孕了
ฉันตั้งท้อง
wŏ zhăng pí zhĕn le 我长皮疹了
ผมเป็นผื่น
shāng kŏu găn răn le 伤口感染了
มีการติดเชื่อในแผลที่ถูกบาด
kān zhè yū shāng 看这瘀伤
ดูที่แผลฟกช้ำนี่
liú găn 流感
ไข้หวัดใหญ่
wŏ găn mào le 我感冒了
ผมมีอาการเป็นหวัด
wŏ shòu le fēng hán 我受了风寒
ผมมีอาการหนาวสั่น
nă lĭ téng 哪里疼?
เจ็บที่ไหน
quán shēn 全身
ทุกที่
nĭ găn jué zhè yàng duō jiŭ le 你感觉这样多久了?
นานแค่ไหนแล้วที่คุณรู้สึกแบบนี้
wŏ găn jué zhè yàng yŏu sān tiān le 我感觉这样有3天了
ผมได้รู้สึกแบบนี้มาเป็นเวลา 3 วันแล้ว
nĭ yŏu fú yòng shén me yào mā 你有服用什么药吗?
คุณกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
shì de zhì liáo xīn zàng de yào 是的,治疗心脏的药
ใช่ สำหรับหัวใจของผม