ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 94 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

nĭ fā shāo le mā 你发烧了吗?
คุณมีไข้หรือไม่
shì de wŏ fā shāo le 是的,我发烧了
ใช่ ผมมีไข้
wŏ cōng zuó tiān kāi shĭ fā shāo de 我从昨天开始发烧的
ผมมีไข้ตั้งแต่เมื่อวาน
qĭng nĭ jiào gè yī shēng hăo mā 请你叫个医生好吗?
คุณจะกรุณาเรียกหมอให้ได้ไหม
yī shēng shén me shí hou lái 医生什么时候来?
เมื่อไหร่หมอจะมา
wŏ jiăo téng 我脚疼
เท้าของผมเจ็บ
wŏ shuāi dăo le 我摔倒了
ผมล้ม
wŏ fā shēng le diăn yì wài 我发生了点意外
ผมประสบอุบัติเหตุ
wŏ xiăng wŏ dă pò le tā 我想我打破了它
ผมคิดว่าผมทำมันหัก
wò chuáng xiū xi 卧床休息
พักบนเตียง
jiā rè diàn 加热垫
กระเป๋าไฟฟ้า
bīng dài 冰袋
เจลเก็บความเย็น
nĭ xū yào dá shí gāo 你需要打石膏
คุณจำเป็นต้องเข้าเฝือก