ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 93 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

wŏ xū yào kān yī shēng 我需要看医生
ผมจำเป็นต้องพบแพทย์
yī shēng zài bàn gōng shì mā 医生在办公室吗?
หมออยู่หรือเปล่า
wŏ bù shū fu 我不舒服
ผมรู้สึกไม่สบาย
wŏ bìng le 我病了
ผมป่วย
wŏ wèi téng 我胃疼
ผมมีอาการปวดท้อง
wŏ tóu téng 我头疼
ผมมีอาการปวดศีรษะ
wŏ săng zi téng 我嗓子疼
ผมเจ็บคอ
wŏ jué de ĕ xīn 我觉得恶心
ผมรู้สึกคลื่นไส้
wŏ guò mĭn 我过敏
ผมมีอาการแพ้
wŏ lā dù zi 我拉肚子
ผมมีอาการท้องเสีย
wŏ yŏu diăn yūn 我有点晕
ผมเวียนหัว
wŏ piān tóu tòng 我偏头痛
ผมมีอาการไมเกรน

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ