บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 92 วันหยุด: ในประเทศ

คำศัพท์

ในประเทศ
zài xiāng jiān 在乡间
สนาม
mù chăng 牧场
ยุ้งข้าว
gŭ cāng 谷仓
ไร่นา
nóng chăng 农场
ชาวนา
nóng chăng zhŭ 农场主
รถแทรกเตอร์
tuō lā jī 拖拉机
ท้องฟ้าสวยงาม
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
มีดาวเยอะมากมาย
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
มันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง
nà shi măn yuè 那是满月
ผมรักดวงอาทิตย์
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม