ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 92 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

zài xiāng jiān 在乡间
ในประเทศ
mù chăng 牧场
สนาม
gŭ cāng 谷仓
ยุ้งข้าว
nóng chăng 农场
ไร่นา
nóng chăng zhŭ 农场主
ชาวนา
tuō lā jī 拖拉机
รถแทรกเตอร์
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
ท้องฟ้าสวยงาม
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
มีดาวเยอะมากมาย
nà shi măn yuè 那是满月
มันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳
ผมรักดวงอาทิตย์

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ