ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 89 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

dòng wù 动物
สัตว์
nĭ yăng gŏu mā 你养狗吗?
คุณมีสุนัขไหม
wŏ duì māo guò mĭn 我对猫过敏
ผมแพ้แมว
wŏ yăng le yī zhĭ niăo 我养了一只鸟
ผมมีนกตัวหนึ่ง
tù zi 兔子
กระต่าย
mŭ jī 母鸡
ไก่
gōng jī 公鸡
ไก่ตัวผู้
wŏ xĭ huan mā 我喜欢马
ผมชอบม้า
xiăo jī 小鸡
ไก่
zhū 猪
หมู

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ