ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 88 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

wŏ xĭ huan wán tiào qí 我喜欢玩跳棋
ผมชอบเล่นหมากฮอส
wŏ xiăng wán pái 我想玩牌
ผมอยากเล่นไพ่
wŏ bù xĭ huan guó jì xiàng qí 我不喜欢国际象棋
ผมไม่ชอบเล่นหมากรุก
wŏ bù xū yào qù cān tīng 我不需要去餐厅
ผมไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านอาหาร
wŏ xiăng qù fàng fēng zhēng 我想去放风筝
ผมชอบชักว่าว
wŏ bù xĭ huan pá shān 我不喜欢爬山
ผมไม่ชอบการปีนเขา
wŏ xĭ huan qí zì xíng chē 我喜欢骑自行车
ผมชอบขี่จักรยาน
wŏ bù xĭ huan wán diàn zĭ yóu xì 我不喜欢玩电子游戏
ผมไม่อยากเล่นวิดีโอเกม
wŏ xĭ huan tiào wŭ 我喜欢跳舞
ผมชอบเต้น
wŏ xĭ huan wán 我喜欢玩
ผมชอบเล่น
wŏ yāo huí jiā le 我要回家了
ผมจำเป็นต้องกลับบ้าน

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์