ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 87 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

wŏ xū yào chū qù sàn bù 我需要出去散步
ผมจำเป็นต้องไปเดินเล่น
wŏ bù xū yào kān diàn shì 我不需要看电视
ผมไม่จำเป็นต้องดูโทรทัศน์
wŏ bù xū yào kān diàn yĭng 我不需要看电影
ผมไม่จำเป็นต้องดูหนังนั่น
wŏ yāo yòng jì suàn jī 我要用计算机
ผมจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
wŏ yāo guò mă lù 我要过马路
ผมจำเป็นต้องข้ามถนน
wŏ yào huā qián 我要花钱
ผมจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
wŏ yāo yóu jì tā 我要邮寄它
ผมจำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์
wŏ xū yào pái duì 我需要排队
ผมจำเป็นต้องยืนเข้าแถว
wŏ bù xū yào bă qián cún dào yín háng 我不需要把钱存到银行
ผมไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้าธนาคาร

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน