บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 87 วันหยุด: ผมจำเป็น

คำศัพท์

ผมจำเป็นต้องไปเดินเล่น
wŏ xū yào chū qù sàn bù 我需要出去散步
ผมไม่จำเป็นต้องดูโทรทัศน์
wŏ bù xū yào kān diàn shì 我不需要看电视
ผมไม่จำเป็นต้องดูหนังนั่น
wŏ bù xū yào kān diàn yĭng 我不需要看电影
ผมจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
wŏ yāo yòng jì suàn jī 我要用计算机
ผมจำเป็นต้องข้ามถนน
wŏ yāo guò mă lù 我要过马路
ผมจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
wŏ yào huā qián 我要花钱
ผมจำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์
wŏ yāo yóu jì tā 我要邮寄它
ผมจำเป็นต้องยืนเข้าแถว
wŏ xū yào pái duì 我需要排队
ผมไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้าธนาคาร
wŏ bù xū yào bă qián cún dào yín háng 我不需要把钱存到银行

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม