ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 86 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

wŏ xiăng zhào zhāng xiāng 我想照张相
ผมชอบถ่ายภาพ
wŏ xiăng tán jí tā 我想弹吉他
ผมชอบเล่นกีตาร์
wŏ bù xĭ huan biān zhī 我不喜欢编织
ผมไม่ชอบการถัก
wŏ bù xĭ huan huì huà 我不喜欢绘画
ผมไม่ชอบทาสี
wŏ xĭ huan yuè dú 我喜欢阅读
ผมชอบอ่าน
wŏ bù xĭ huan zuò fēi jī mó xíng 我不喜欢做飞机模型
ผมไม่ชอบสร้างเครื่องบินแบบจำลอง
wŏ xĭ huan tīng yīn yuè 我喜欢听音乐
ผมชอบฟังเพลง
wŏ xĭ huan shōu jí yóu piào 我喜欢收集邮票
ผมชอบสะสมแสตมป์
wŏ bù xĭ huan chàng gē 我不喜欢唱歌
ผมไม่ชอบร้องเพลง
wŏ xĭ huan huà huà 我喜欢画画
ผมชอบวาดรูป

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล