ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 85 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

wŏ xiăng qù rì guāng yù 我想去日光浴
ผมอยากอาบแดด
wŏ xiăng qù huá shuĭ 我想去滑水
ผมอยากไปเล่นสกีน้ำ
wŏ bù xiăng qù diào yú 我不想去钓鱼
ผมไม่อยากไปตกปลา
wŏ bù xiăng qù yóu yŏng 我不想去游泳
ผมไม่อยากไปว่ายน้ำ
wŏ xiăng qù gōng yuán 我想去公园
ผมไม่อยากไปที่สวนสาธารณะ
wŏ xiăng qù hú biān 我想去湖边
ผมอยากไปที่ทะเลสาป
wŏ bù xiăng qù yĕ yíng 我不想去野营
ผมไม่อยากไปตั้งแคมป์
wŏ bù xiăng qù háng hăi 我不想去航海
ผมไม่อยากไปล่องเรือใบ
wŏ xiăng qù huá chuán 我想去划船
ผมอยากไปพายเรือ
wŏ xiăng qù huá xuĕ 我想去滑雪
ผมอยากเล่นสกี
wŏ xiăng qù lǚ xíng 我想去旅行
ผมอยากเดินทาง

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง