ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 84 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

hăi tān shàng shā zi duō mā 海滩上沙子多吗?
ที่ชายหาดมีทรายเยอะไหม
nà li yŏu jiù shēng yuán mā 那里有救生员吗?
มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำไหม
jĭ ge xiăo shí 几个小时?
ระหว่างเวลาอะไร
duì xiăo hái lái shuō ān quán mā 对小孩来说安全吗?
มันปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่
zài zhè lĭ yóu yŏng ān quán mā 在这里游泳安全吗?
มันปลอดภัยที่จะว่ายน้ำที่นี่ไหม
wŏ men néng zài zhè lĭ yóu yŏng mā 我们能在这里游泳吗?
เราสามารถว่ายน้ำที่นี่ได้ไหม
shuĭ liáng mā 水凉吗?
น้ำเย็นไหม
wŏ men zài zhè lĭ qián shuĭ ān quán mā 我们在这里潜水安全吗?
เราสามารถดำน้ำที่นี่โดยไม่มีอันตรายได้หรือไม่
zhè lĭ yŏu wēi xiăn de huí cháo mā 这里有危险的回潮吗?
ตรงนี้มีคลื่นใต้น้ำอันตรายไหม
jī diăn zhăng cháo 几点涨潮?
น้ำขึ้นกี่โมง
jī diăn luò cháo 几点落潮?
น้ำลดกี่โมง
zhè lĭ yŏu hĕn qiáng de shuĭ liú mā 这里有很强的水流吗?
มีกระแสน้ำแรงหรือเปล่า
wŏ zĕn yàng cái néng dào dăo shàng 我怎样才能到岛上?
ผมจะไปยังเกาะได้อย่างไร
zhè lĭ yŏu chuán kĕ yĭ dài wŏ men qù nà li mā 这里有船可以带我们去那里吗?
มีเรือที่จะพาเราไปได้หรือไม่

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต