บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 84 ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ

คำศัพท์

ที่ชายหาดมีทรายเยอะไหม
hăi tān shàng shā zi duō mā 海滩上沙子多吗?
มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำไหม
nà li yŏu jiù shēng yuán mā 那里有救生员吗?
ระหว่างเวลาอะไร
jĭ ge xiăo shí 几个小时?
มันปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่
duì xiăo hái lái shuō ān quán mā 对小孩来说安全吗?
มันปลอดภัยที่จะว่ายน้ำที่นี่ไหม
zài zhè lĭ yóu yŏng ān quán mā 在这里游泳安全吗?
เราสามารถว่ายน้ำที่นี่ได้ไหม
wŏ men néng zài zhè lĭ yóu yŏng mā 我们能在这里游泳吗?
น้ำเย็นไหม
shuĭ liáng mā 水凉吗?
เราสามารถดำน้ำที่นี่โดยไม่มีอันตรายได้หรือไม่
wŏ men zài zhè lĭ qián shuĭ ān quán mā 我们在这里潜水安全吗?
ตรงนี้มีคลื่นใต้น้ำอันตรายไหม
zhè lĭ yŏu wēi xiăn de huí cháo mā 这里有危险的回潮吗?
น้ำขึ้นกี่โมง
jī diăn zhăng cháo 几点涨潮?
น้ำลดกี่โมง
jī diăn luò cháo 几点落潮?
มีกระแสน้ำแรงหรือเปล่า
zhè lĭ yŏu hĕn qiáng de shuĭ liú mā 这里有很强的水流吗?
ผมจะไปยังเกาะได้อย่างไร
wŏ zĕn yàng cái néng dào dăo shàng 我怎样才能到岛上?
มีเรือที่จะพาเราไปได้หรือไม่
zhè lĭ yŏu chuán kĕ yĭ dài wŏ men qù nà li mā 这里有船可以带我们去那里吗?

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม