ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 83 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

shuĭ 水
น้ำ
yóu yŏng chí 游泳池
สระ
jiù shēng yuán 救生员
เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำ
chōng làng băn 冲浪板
กระดานโฟมว่ายน้ำ
qián shuĭ tōng qì guăn 潜水通气管
แว่นตาดำน้ำ
fú qián 浮潜
ดำน้ำดูปะการัง
chōng làng 冲浪
เล่นกระดานโต้คลื่น

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต