ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 82 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

hăi bèi ké 海贝壳
เปลือกหอย
hăi mā 海马
ม้าน้ำ
jīng 鲸
ปลาวาฬ
páng xiè 螃蟹
ปู
hăi tún 海豚
ปลาโลมา
hăi bào 海豹
แมวน้ำ
hăi xīng 海星
ปลาดาว
yú 鱼
ปลา
shā yú 鲨鱼
ปลาฉลาม
shí rén yú 食人鱼
ปลาปิรันย่า
hăi zhē 海蜇
แมงกะพรุน

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน