ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 80 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

zài hăi tān shàng 在海滩上
ที่ชายหาด
rì guāng yù 日光浴
อาบแดด
hăi 海
ทะเล
bō làng 波浪
คลื่น
shā zi 沙子
ทราย
rì luò 日落
พระอาทิตย์ตกดิน
xiăo dăo 小岛
เกาะ
hú 湖
ทะเลสาป
hăi yáng 海洋
มหาสมุทร
găng kŏu 港口
ท่าเรือ
wān 湾
อ่าว
hăi àn 海岸
ชายฝั่ง
zhăng cháo 涨潮
น้ำขึ้น
luò cháo 落潮
น้ำลด
máo jīn 毛巾
ผ้าขนหนู

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์