บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 79 อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร

คำศัพท์

ขวด
píng zi 瓶子
โถ
guăng kŏu píng 广口瓶
กระป๋อง
guàn tou 罐头
กล่อง
hé zi 盒子
กระสอบ
má dài 麻袋
ถุง
bāo 包
อีกหน่อย
gèng duō yī diăn 更多一点
เพิ่มขึ้น
gèng duō de 更多的
ส่วนหนึ่ง
yī bù fèn 一部分
เล็กน้อย
yī diăn 一点
มากเกินไป
tài duō 太多

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม