ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 78 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

tiáo wèi pĭn 调味品
เครื่องปรุงรส
jiè mo jiàng 芥末酱
มัสตาร์ด
fān qié jiàng 番茄酱
ซอสมะเขือเทศ
dàn huáng jiàng 蛋黄酱
มายองเนส
yóu 油
น้ำมัน
cù 醋
น้ำส้มสายชู
duō fàng diăn yán 多放点盐
มันยังต้องใส่เกลืออีก
miàn fĕn 面粉
แป้ง
fēng mì 蜂蜜
น้ำผึ้ง
guŏ jiàng 果酱
แยม
yàn mài 燕麦
ข้าวโอ๊ต
xiăo mài 小麦
ข้าวสาลี

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง