ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 75 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

wŏ bù néng chī táng 我不能吃糖
ผมไม่สามารถกินน้ำตาล
mài piàn zhōu 麦片粥
ธัญญาหาร
qū jī bĭng gān 曲奇饼干
คุกกี้
Fă shì cháng gùn miàn bāo 法式长棍面包
ขนมปังก้อนยาวๆ
duō ná juān 多拿圈
โดนัท
dàn tà 蛋挞
พายขนาดเล็ก
tián pĭn 甜品
ขนมหวาน
dàn gāo 蛋糕
เค้ก
sān míng zhì 三明治
แซนด์วิช

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ