ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 73 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

rŭ zhì pĭn 乳制品
ผลิตภัณฑ์นม
niú năi 牛奶
นม
bīng qí lín 冰淇淋
ไอศครีม
huáng yóu 黄油
เนย
năi lào 奶酪
ชีส
năi yóu 奶油
ครีม
bīng dòng shí pĭn 冰冻食品
อาหารแช่แข็ง
suān năi 酸奶
โยเกิร์ต
jī dàn 鸡蛋
ไข่

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย