ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 69 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

zá huò diàn 杂货店
ร้านขายกับข้าว
tíng yè 停业
ปิด
gòu wù chē 购物车
รถเข็นช้อปปิ้ง
gòu wù lán 购物篮
ตะกร้า
nĭ yŏu mĭ mā 你有米吗?
มีข้าวไหม
măi 买
ซื้อ
fù qián 付钱
จ่ายเงิน
zài nă tiáo tōng dào 在哪条通道?
อยู่ช่องไหน
ròu diàn 肉店
ร้านขายเนื้อ
miàn bāo fáng 面包房
เบเกอรี่
shuĭ zài nă lĭ 水在哪里?
น้ำอยู่ที่ไหน

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง