ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 66 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

zhè ge yīng gāi zĕn yàng zhŭn bèi 这个应该怎样准备?
สิ่งนี้จัดเตรียมอย่างไร
kăo de 烤的
อบ
kăo de 烤的
ย่าง
kăo de 烤的
ย่าง
yóu zhá de 油炸的
ทอด
chăo de 炒的
ผัด
kăo de 烤的
ปิ้ง
zhēng de 蒸的
นึ่ง
qiē suì de 切碎的
สับ
zhè ge shāo jiāo le 这个烧焦了
มันไหม้
zăo cān 早餐
อาหารเช้า
wŭ cān 午餐
อาหารกลางวัน
wăn cān 晚餐
อาหารเย็น
xiăo chī 小吃
ขนมขบเคี้ยว
wŏ zhèng zài jié shí 我正在节食
ผมกำลังลดน้ำหนัก
wŏ shì sù shí zhŭ yì zhĕ 我是素食主义者
ผมเป็นมังสวิรัต
wŏ bù chī ròu 我不吃肉
ผมไม่กินเนื้อสัตว์
wŏ duì jiān guŏ guò mĭn 我对坚果过敏
ผมแพ้ถั่ว

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น