ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 65 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

zhè ge shì zāng de 这个是脏的
มันสกปรก
nĭ néng zài gĕi wŏ xiē shuĭ mā 你能再给我些水吗?
เติมน้ำให้ผมได้ไหม
tài xiāng le 太香了
อร่อยมาก
hăo pĭn zhì de 好品质的
คุณภาพดีกว่า
zhè ge shì là de mā 这个是辣的吗?
เผ็ดไหม
yú shì xīn xiān de mā 鱼是新鲜的吗?
ปลาสดไหม
zhè xiē shì tián de mā 这些是甜的吗?
หวานไหม
suān 酸
เปรี้ยว
shí wù bù rè 食物不热
อาหารเย็น
zhè ge liáng le 这个凉了
มันเย็น

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ