ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 64 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

ròu shì shēng de 肉是生的
เนื้อนี้ดิบ
wŏ xĭ huan bàn shēng de 我喜欢半生的
ผมชอบเนื่อไม่สุกมาก
wŏ xĭ huan zhōng dĕng shú dù de 我喜欢中等熟度的
ผมชอบเนื้อสุกปานกลาง
wán quán zhŭ shóu de 完全煮熟的
เนื้อสุกๆ
wŏ xiăng cháng cháng dāng dì de cài 我想尝尝当地的菜
ผมอยากลองอาหารพื้นบ้าน
wŏ duì bù tóng de shí wù guò mĭn 我对不同的食物过敏
ผมแพ้อาหารหลายอย่าง
zhè ge dōu yŏu nă xiē pèi liào 这个都有哪些配料?
มันมีส่วนผสมอะไรบ้าง
nĭ yŏu nă zhŏng ròu 你有哪种肉?
คุณมีเนื้อชนิดไหน

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด