บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาจีน :: บทเรียน 64 ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร

คำศัพท์

เนื้อนี้ดิบ
ròu shì shēng de 肉是生的
ผมชอบเนื่อไม่สุกมาก
wŏ xĭ huan bàn shēng de 我喜欢半生的
ผมชอบเนื้อสุกปานกลาง
wŏ xĭ huan zhōng dĕng shú dù de 我喜欢中等熟度的
เนื้อสุกๆ
wán quán zhŭ shóu de 完全煮熟的
ผมอยากลองอาหารพื้นบ้าน
wŏ xiăng cháng cháng dāng dì de cài 我想尝尝当地的菜
ผมแพ้อาหารหลายอย่าง
wŏ duì bù tóng de shí wù guò mĭn 我对不同的食物过敏
มันมีส่วนผสมอะไรบ้าง
zhè ge dōu yŏu nă xiē pèi liào 这个都有哪些配料?
คุณมีเนื้อชนิดไหน
nĭ yŏu nă zhŏng ròu 你有哪种肉?

บทเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม