ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 62 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

nă lĭ yŏu hăo de cān tīng 哪里有好的餐厅?
แถวนี้มีร้านอาหารอร่อยไหม
wŏ men xū yào yī gè sì gè rén de cān zhuō 我们需要一个四个人的餐桌
เราต้องการโต๊ะสำหรับสี่คน
wŏ xiăng yù dìng yī gè liăng gè rén de cān zhuō 我想预定一个两个人的餐桌
ผมต้องการจองโต๊ะสำหรับสองคน
fú wù yuán 服务员
พนักงานเสิร์ฟผู้ชาย
nǚ fú wù yuán 女服务员
พนักงานเสิร์ฟผู้หญิง
wŏ kĕ yĭ kān yī xià cài dān mā 我可以看一下菜单吗?
ขอผมดูรายการอาหารได้ไหม
nĭ yŏu shén me kĕ tuī jiàn de mā 你有什么可推荐的吗?
คุณมีอะไรจะแนะนำไหม
bāo kuò xiē shén me 包括些什么?
รวมอะไรบ้าง
bāo kuò shā lā mā 包括沙拉吗?
มันมาพร้อมกับสลัดไหม
jīn tiān de tāng shì shén me 今天的汤是什么?
ซุปประจำวันนี้คืออะไร
jīn tiān de tè cān shì shén me 今天的特餐是什么?
วันนี้มีอะไรพิเศษบ้าง
nĭ xiăng chī diăn shén me 你想吃点什么?
คุณต้องการจะรับประทานอะไร
jīn tiān de tián diăn 今天的甜点
ของหวานประจำวันนี้

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน